начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Решение № 6982 от 11.06.2015 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Решение № 6982 от 11.06.2015 г. по адм. дело № 10506/2014 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 48 от ЗДДФЛ ведно с лихви и непризнати доходи от заеми.

   Размерът на данъка при ревизия по чл. 122 от ДОПК се определя съобразно изискванията...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.