начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г. > Очаквайте в брой 35 от 2015 г.
в. Седмичен законник
бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г.

Очаквайте в брой 35 от 2015 г.

   Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване
Трудов и осигурителен стаж по втори трудов договор
Корекция на ДДС при сгрешен контрагент
Счетоводно квалифициране на рекламни стелажи
ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТИВИТЕ ПО ДДС
Преизчисляване на финансови отчети според МСС
Амортизация на автомобили и други транспортни средства
Разходи за подобряване на нетекущи активи
Договор за обществена поръчка
Придобиване право на пенсия от 01.01.2016 г. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория трудСтатия със свободен достъп