начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 43, 7 - 13 декември 2015 г. > Държавен вестник в бр. 43 от 2015 г...
в. Седмичен законник
бр. 43, 7 - 13 декември 2015 г.

Държавен вестник в бр. 43 от 2015 г.

   ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.
Правителството прие:
1. Постановление № 262 от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от дъ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.