начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 12, Декември 2015 г. > Решение № 10874 от 19.10.2015 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2015 г.

Решение № 10874 от 19.10.2015 г. по адм. дело № 8989/2015 г.

   Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на ЕООД за данъчни периоди ноември и декември 2009 г., януари и март 2010 г. по фактури, издадени от ООД, ведно с лихви за просрочие, включително за периодите февруари и юни 2010 г.

 ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.