начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 12, Декември 2015 г. > Решение № 10984 от 21.10.2015 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2015 г.

Решение № 10984 от 21.10.2015 г. по адм. дело № 13222/2014 г.

   Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС и за корпоративен данък през отчетните 2010, 2011 и 2012 г. с лихва за забава в резултат на извършена корекция на декларираните резултати по данъчни периоди заради отказ на приходната адми...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.