начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2016 г. > Министерски съвет бр. 6/2016 г.
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2016 г.

Министерски съвет бр. 6/2016 г.

   Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК). Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2013/50/ЕС и мерки по прилаганет...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.