начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2016 г. > Списък на общини с безработица със ...
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2016 г.

Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.

   ЗАПОВЕД № ЗМФ-86 от 1 февруари 2016 г.

   На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:
Утвърждавам списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страна...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.