начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г. > Държавен вестник бр. 28/2016 г
в. Седмичен законник
бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г.

Държавен вестник бр. 28/2016 г

   ДВ, бр. 42 от 3.06.2016 г.
Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсо...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.