начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 11, Ноември 2016 г. > Решение № 10020 от 26.09.2016 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2016 г.

Решение № 10020 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 3424/2015 г.

   Предмет на спора са определени данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с лихви.

   От търговската дейност на ЕТ е реализирана печалба, която представлява доход за ревизираното лице. За разпределението на отче...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2016 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис