начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 11, Ноември 2016 г. > Решение № 10036 от 26.09.2016 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2016 г.

Решение № 10036 от 26.09.2016 г. по адм. дело № 7905/2015 г.

   Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт от януари 2014 г., издаден от началник-сектор Дирекция „Контрол”, възложил ревизията на главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията.

   Съгласно чл. 119, ал. 2 от ДОПК (р...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.