начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г. > Държавен вестник в бр. 22 от 2016 г...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.

Държавен вестник в бр. 22 от 2016 г.

   ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г.
Народно събрание
Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.
Решение за работата на Народното събрание през ноември 2016 г.
Р...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.