Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-21 от 07.03.2016 г. Относно: регистрация по ДДС и изплащане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ……… сте изложили следната фактическа обстановка: Във връзка със справка на бенефициент физическо лице относно регистрация по ДДС и изплащане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони...

№ 03-00-63 от 22.08.2016 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на български гражданин, който е гражданин и на Русия

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № …….. от 15.08.2016 г., препратено ни по компетентност от Администрацията на Министерски съвет, при така изложената фак...

№ 20-21-135 от 08.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на Великобритания

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество се занимава с онлайн търговия на стоки. Складовата наличност на същото е в обект в гр. С, като разплащането с клиентите се извършва чрез Paypal и Ebay, след ко...

№ 3-2081 от 03.10.2016 г. Относно: приложение на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, една от дейностите на дружеството е „посредник при търговия с течни горива“. При осъществяване на доставките заявеното количество гориво се транспортира от доставчика до клиента. Дружеството не разполага със складова ...

№ 3-2236 от 20.10.2016 г. Относно: данъчно третиране на рекламация на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е вносител на стоки на територията на Европейския съюз. За част от стоките дружеството е изключителен представител за Република България, друга част носят собствена фирмена марка. Продажбата на тези стоки ...

№ 94-1383 от 06.07.2016 г. Относно: Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж

Съгласно чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и з...

№ 96-00-299 от 07.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ от 24.08.2016 г. при дирекция ОДОП …., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното съдържание „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и ... Управител на дружест...

Анотации

Непълно работно време

В бр. 146 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да въвежда непълно работно време? И ако да, то при какви обстоятелства и при каква процедура може да прави това? Кодексът на труда (КТ) предвижда възмо...

Облагане на услуги

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма наети работници по трудови и...

Облагане с ДДС на услуга при хотелско настаняване

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирмата, която иска услуга от нашата фирма, е от Румъния и е регистрирана по ДДС там. От нашата фирма, която е туроператор, искат да направим годишната им фирме...

Облагане с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На колко основания трябва да се осигурява физическо лице при следната фактическа обстановка: - лицето е собственик на две еднолични дружества с ограничена...

Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво трябва да знаем при попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”? В Национ...

Промените в докладите на независимите финансови одитори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са промените в докладите на независимите финансови одитори? Всяко предприятие, независимо от характера и обема на дейността си, е пряк участник в общ...

Промените в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

В бр. 10 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Цветана Янкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал? Новите п...

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от други източници

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са специфичните моменти при авансовото облагане на доходите от други източници? Паричните доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъц...

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника/ служителя

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Теодора Дичева, директор на Дирекция в ИА „Главна инспекция по труда", отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да направи удръжка от трудовото възнаграждение на работника/ служителя и по какъв ред? Раб...

Справочник

Данъчен календар 1 - 10 декември 2016 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 22 от 2016 г.

ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г. Народно събрание Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. Решение за работата на Народното събрание през ноември 2016 г. Решение за създаване на В...

Осигурителен календар за декември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 октомври - 9 ноември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...