начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г. > Държавен вестник бр. 4/2017 г.
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.

Държавен вестник бр. 4/2017 г.

   ДВ, бр. 96 от 2.12.2016 г.
Правителството прие:
1. Постановление № 311 от 21 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собст...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.