начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 2, Февруари 2017 г. > Очаквайте в брой 3 от 2017 г.
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2017 г.


Очаквайте в брой 3 от 2017 г.

   Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Промените в ЗДДФЛ за 2017 г.
Последни промени в Кодекса на труда
Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение
Разходи за лихви по получени зае...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис