начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 3, Март 2017 г. > Решение № 14391 от 29.12.2016 г. по...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Решение № 14391 от 29.12.2016 г. по адм. дело № 12220/2015 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2011 г. на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 189б от ЗКПО ведно с лихви.
Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ (в редакцията, приложима през 201...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис