начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 3, Март 2017 г. > Решение № 1099 от 27.01.2017 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Решение № 1099 от 27.01.2017 г. по адм. дело № 516/2016 г.

   Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2010 г. и лихви.

   Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ (в приложимата й редакция за данъчен период 2010 г.) данъкът върху годишната данъчна основ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис