начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 3, Март 2017 г. > Решение № 1126 от 27.01.2017 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Решение № 1126 от 27.01.2017 г. по адм. дело № 14704/2015 г.

   Предмет на спора са установени задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ за периода 2006 – 2007 г. и съответните лихви.

   Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОДФЛ (отм., приложим за 2006 г.), подлежат на облагане доходите, произхож...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис