начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г. > Процедура за представяне на докумен...
в. Седмичен законник
бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г.

Процедура за представяне на документи и данни за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност

   Национален осигурителен институт

   Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване - чл. 40а
Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО)
Наредба за реда за представяне в НОИ на дан...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис