начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г. > Методи за премахване на двойното да...
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

Методи за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина

   Национална агенция за приходите

  

   ЛЕГЕНДА: ОП - освобождаване с прогресия; ДК - обикновен данъчен кредит;
ПДК - пълен данъчен кредит; БВЗ - българско вътрешно законодателство.
* --...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.