начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Въпроси и отговори от Министерствот...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 19/2017 г.

   Въпрос: Допъл­нителните възнаграждения при вътрешно заместване по чл. 259 от КТ влизат ли в базата при изчисляване на първите 3 дни временна неработоспособност и на платения отпуск? Има ли значение дали заместването по чл. 259 е по-продължително (нап...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск