начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г. > Държавен вестник в бр. 16 от 2017 г...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.


Държавен вестник в бр. 16 от 2017 г.

   ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие
Закон за изменение и допълнение ...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...