начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г. > Данъчни преференции и облекчения по...
в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

   Министерство на финансите

   В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения:
Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 %
Законова регламе...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.