начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Процедура чрез подбор на проекти за...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Процедура чрез подбор на проекти за кандидатстване BG05M9OP001-1.022 - Специфични обучения - Компонент I

   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

   Цели на процедурата:
Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на в...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.