начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Решение № 10625 от 24.08.2017 г. по...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Решение № 10625 от 24.08.2017 г. по Адм. дело № 5161/2016 г.

   Предмет на спора е обосноваване на обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 7 от ДОПК.

   Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК, в сила от 15.02.2011 г., е материалноправна и законодателят не й е придал обратно действие, поради което...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.