начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Решение № 10653 от 28.08.2017 г. по...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Решение № 10653 от 28.08.2017 г. по адм. дело № 8840/2016 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци ведно с лихви.

   За да е нищожен един административен акт, е необходимо да страда от съществен, основен порок, който го лиш...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.