начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Решение № 10791 от 04.09.2017 г. по...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Решение № 10791 от 04.09.2017 г. по адм. дело № 5664/2016 г.

   Предмет на спора е определено задължение за данък върху доходите за 2007 г. ведно с лихва за забава.

   След като съдът е бил сезиран с жалба срещу административен акт и е приел, че той е нищожен, понеже не е издаден от компетент...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.