начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Решение № 10630 от 24.08.2017 г. по...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Решение № 10630 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4329/2016 г.

   Предмет на спора са определени задължения за различни години за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ, както и задължения за задължителни социални и здравни осигуровки.

   Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК, в сила от 15.02.2011 ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.