начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Решение № 10629 от 24.08.2017 г. по...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Решение № 10629 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4533/2016 г.

   Предмет на спора са определени са задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ за различни ревизирани години.

   Съгласно чл. 15 от ЗДДФЛ данъчната година е календарната година, като съгласно чл. 12, ал. 1 от същия закон...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.