начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Решение № 358/2015 от 06.01.2016 г....
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Решение № 358/2015 от 06.01.2016 г. по гр. д. № 2639/2015 г., IV г. о.

   Уреденото в устава на търговското дружество правомощие на негов колективен орган да извършва структурни промени няма отношение към правомощието на законния представител на дружеството да извършва промени в щатното разписание. Структурна промяна е отк...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.