начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Закон за бюджета на държавното обще...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

   Извлечение
Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгла...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис