начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Закон за бюджета на държавното обще...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

   Извлечение
Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгла...