начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г. > Данъчен календар 1 - 15 февруари 20...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.


Данъчен календар 1 - 15 февруари 2018 г.

   До 1-ви февруари
ЗДДС
Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 д...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис