начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г. > Всяка касова бележка ще се отчита в...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.


Всяка касова бележка ще се отчита в НАП

   Национална агенция за приходите

   Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в девет от най-рисовите браншове, чиято дейност НАП наблюдава. Инспекторите от приходната агенция разкриха...