начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > Решение № 1179 от 26.01.2018 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.

Решение № 1179 от 26.01.2018 г. по адм. дело № 12056/2017 г.

   Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчни периоди 10. и 12.2011 г., 03., 04 и 11.2012 г., 02., 04., 06., 07 и 09.2013 г., произтичащи от непризнати вътреобщностни доставки на стоки (дъвки, вафли и шоко...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис