начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Държавен вестник в бр. 6 от 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Държавен вестник в бр. 6 от 2018 г.

   ДВ, бр. 16 от 20.2.2018 г.
Народно събрание
Закон за Eвропейската заповед за разследване
Поправка в Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г.)
Министерски съвет
Постановление № 20 от 14 февруари ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис