начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Държавен вестник бр. 14/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Държавен вестник бр. 14/2018 г.

   ДВ, бр. 10 от 30.1.2018 г.
Народното събрание прие Закон за частната охранителна дейност.
Конституционният съд прие Решение № 1 от 16 януари 2018 г. по конституционно дело № 3 от 2017 г.
Министърът на отбраната издаде:
1. Наре...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис