начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 15, 16 - 22 април 2018 г. > Права на физическите лица
в. Седмичен законник
бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

Права на физическите лица

   1. Какво представлява понятието “субект на данни”?
Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.
2. Какви права има субектът на данни съгласно Общия рег...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.