начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г. > Прилагане на глава седма “Годишни д...
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.

Прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел трети “Нефинансова декларация” и раздел четвърти “Консолидирана нефинансова декларация” от Закона за счетоводството

   Указание УК-3 от 21.12.2017 г. на Министерството на финансите

   Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 48-52 от Закона за счетоводството относно изискванията за изготвянето...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.