начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Държавен вестник в бр. 8 от 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


Държавен вестник в бр. 8 от 2018 г.

   ДВ, бр. 25 от 20.3.2018 г.
Народно събрание
Решение за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Министерски съвет

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис