начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Държавен вестник в бр. 8 от 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Държавен вестник в бр. 8 от 2018 г.

   ДВ, бр. 25 от 20.3.2018 г.
Народно събрание
Решение за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Министерски съвет