начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 5, Май 2018 г. > Кодекс на труда
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.


Кодекс на труда

   В сила от 01.01.1987 г.
Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 19...