начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г. > Надзорният съвет на НЗОК актуализир...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.


Надзорният съвет на НЗОК актуализира изисквания при издаване на протоколи, които осигуряват достъп до иновативна терапия и премахват административни пречки пред пациентите

   Национална здравноосигурителна каса

   Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди (Решение № РД-НС-04-28 от 03.05.2018 г.) изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкр...