начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г. > Справочна информация бр. 10/2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.


Справочна информация бр. 10/2018 г.

   Минимална работна заплата

   Средномесечна работна заплата

   Средномесечен осигурителен доход

   Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 май 2018 г.

  ...