начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г. > Държавен вестник бр. 24/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Държавен вестник бр. 24/2018 г.

   ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.
Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
2. Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Правителството прие:
1....

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.