начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г. > Условията и редът за предоставяне, ...
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ от дирекциите “Инспекция по труда”

   Главна инспекция по труда

   Правна уредба:
Чл. 114а от Кодекса на труда.
Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
С изме...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.