начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г. > Държавен вестник бр. 26/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г.

Държавен вестник бр. 26/2018 г.

   ДВ, бр. 43 от 25.5.2018 г.
Народното събрание прие Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.