начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г. > Държавен вестник бр. 32/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.

Държавен вестник бр. 32/2018 г.

   ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.
Правителството прие:
1. Постановление № 107 от 22 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в об...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.