начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г. > Държавен вестник в бр. 18 от 2018 г...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

Държавен вестник в бр. 18 от 2018 г.

   ДВ, бр. 60 от 20.7.2018 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
Министерски съвет
Постановление № 141 от 13 юли 2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи з...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.