начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г. > Публикуван е софтуер, с който може ...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.

Публикуван е софтуер, с който може да се провери дали касовият апарат подлежи на доработка

   Дата на публикуване: 18 Октомври 2018

   На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не, съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

   Проверете на адрес:

http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/Статия със свободен достъп