начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Наредба за реда за избор на осигуря...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

   В сила от 24.08.2018 г.
Приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г.
Обн., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г.

   Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът за внасяне и за разпределяне на задължителните осигурителни вноски за ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.