начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 11191 от 25.09.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 11191 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 5746/2018 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за 2011 г. и 2012 г. при проведена ревизия по особения ред – при наличие на установено обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – укрити приходи.
<...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.