начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 11195 от 25.09.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 11195 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 3115/2018 г.

   Предмет на спора са установени задължения за ДДС ведно с лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС по 34 фактури, издадени от ООД в периода 01.05.2014 г. – 30.11.2015 г., и начислен ДДС на основан...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.